Biblib - systém pre malé knižnice

Systém Biblib ponúkame v základnej verzii ZADARMO

Systém je určený pre malé a stredne veľké knižnice. Svoje miesto si nájde aj vo firemných knižniciach, knižniciach spolkov, nadácií alebo knižniciach neziskových organizácií.

Máte systém MASK a chcete zmenu? Máme pre vás výhodnú ponuku, preto nás neváhajte kontaktovať.

Potrebujete poradiť? Kontaktujte nás, radi Vám pomôžeme.

Prehľad dostupných funkcií
Profil zadarmoPlatený profil
Základné vlastnosti systémubez exemplárovs exemplármis exemplármi
webová služba prevádzkovaná v profesionálnom dátovom centre
dostupnosť služby 24 hodín / 7 dní v týždni
zabezpečené zálohovanie dát
automatické aktualizácie systému
bezpečná šifrovaná komunikácia
knižnica sa stáva súčasťou InfoGate
zmluvný vzťah s garanciami dostupnosti systému a podpory
Prezentačná vrstva knižnicebez exemplárovs exemplármis exemplármi
profilová stránka knižnice v správe knižnice
priama linka na profilovú stránku knižnice
Budovanie fondubez exemplárovs exemplármis exemplármi
preberanie hotových záznamov
zakladanie nových záznamov
jednoduchý a rozšírený formulár
Práca s exemplármibez exemplárovs exemplármis exemplármi
voľný zápis počtu exemplárov
vytváranie prírastkov a úbytkov kníh
prírastkový a úbytkový zoznam
predtlač čiarových kódov
revízia knižničného fondu
výkonnostné a prehľadové štatistiky exemplárov
export vlastného zoznamu exemplárov do XLS
zápis dodávateľov a maloobchodných cien
počet rozpočtovneobmedzene
Správa čitateľovbez exemplárovs exemplármis exemplármi
evidencia neregistrovaných čitateľov
registrácia čitateľov
kategórie čitateľov
generovanie čiarového kódu
tlač prihlášky a čitateľského preukazu
zoznam čitateľov
prepojenie účtu čitateľa s účtom v InfoGate
anonymizácia čitateľov v súlade s GDPR
výkonnostné a prehľadové štatistiky čitateľov
Výpožičný procesbez exemplárovs exemplármis exemplármi
vypožičiavanie
výpožičná karta čitateľa
výpožičky cez čiarový kód
automatické upomienky
objednávky (odloženie)
rezervácie
zoznamy výpožičiek/upomienok
zoznamy objednávok / rezervácií
výkonnostné a prehľadové štatistiky výpožiček
Poplatky a službybez exemplárovs exemplármis exemplármi
generovanie poplatkov väčších ako 0 €
účtovanie knižnicou definovaných poplatkov
podpora kreditu
generovanie a tlač / uloženie účteniek
štatistiky pokladne a tržieb
Emailové notifikáciebez exemplárovs exemplármis exemplármi
pripomienka pred koncom výpožičnej doby
upomienky
avízo o pripravenej objednávke (odloženie)
avízo o vrátenej rezervácii
žiadosť o odloženie (pre knižnicu)
exspirácia odloženej knihy (pre knižnicu aj čitateľa)
pripravené vzory notifikácií s možnosťou úpravy
Online katalógbez exemplárovs exemplármis exemplármi
priama linka na online katalóg
jednoduché / rozšírené vyhľadávanie
čitateľské konto
prepojenie viacerých čitateľských účtov
objednávky / rezervácie
výkonnostné a prehľadové štatistiky používania online katalógu
Nastavenia systémubez exemplárovs exemplármis exemplármi
generátory poradových čísiel a kódovneobmedzene
registračný poplatok pre kategórie
parametre objednávok
parametre rezervácií
výpožičné parametre
nastavenia predlžovania
upomienky (ceny a doby trvania)
otváracia doba knižnice a sviatky